Strandoprydning

Strandoprydning

Et projekt støttet af Miljøministeriets Strandoprydningspulje

Den første søndag i hver måned i 2021 samler vi i fællesskab affald på strandstrækningen mellem Høfte Q og redningsvej
176 syd for Tuskær. Vi mødes kl. 10 fire forskellige steder og får udleveret sække, handsker og gribetænger. Vi samler
affald på stranden kl. 10-12. Efterfølgende byder vi deltagerne på gratis sandwich, kaffe/te og saft.
Tilmelding til strandoprydningen er nødvendig af hensyn til traktementet, senest lørdag kl. 12 på tilmeldingtuskaer@gmail.com

Skriv gerne hvor du ønsker at starte:
· Høfte Q – herfra går man sydpå til Tuskær
· Redningsstationen på Rubyvej – herfra går man langs stranden sydpå til Tuskær
· P-pladsen ved Tuskær – herfra går man sydpå mod redningsvej 176
· Redningsvej 176 Thorsmindevej – herfra går man nordpå til Tuskær
Hvis ikke andet er aftalt, er mødestedet P-pladsen ved Tuskær.
Det opsamlede affald kommes en havfaldspose/sæk. Glas, metal samt evt. kemikalier kommes i pose for sig.
Fyldte havfaldsposer/sække tages med til Tuskær. Tunge sække kan stilles på stranden, hvor vi sørger for at hente dem.
Alt affald vejes efterfølgende og deltagerne modtager en mail om, hvor meget affald vi i fællesskab har samlet.
Strandoprydning foregår på følgende søndage: 3. januar, 7. februar, 7. marts, 4. april, 2. maj, 6. juni, 4. juli, 1. august, 5.
september, 3. oktober, 7. november og 5. december 2021.
Mandag 20. september kl. 19. Foredrag ved Carlo Sass Sørensen fra Kystdirektoratet i Lemvig om kystbeskyttelse.
Se mere på Tuskærs hjemmeside. Entré: 100,- kr. Tilmelding nødvendig.

Søndag

Dato:
07-11-2021 -

Kl: Kl. 10:00 - 12:30

Pris: 

Kontakt for tilmelding

Copyright © 2021 - Tuskær -  Kulinarisk Kunst-og Kulturcenter
Cvr: 14884831
Tuskærvej 9,
Fjaltring, 
7620 Lemvig
Rutevejledning
Design & udvikling - Norsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram