Foredrag med Kurt Darling - Værdighed som en måde at leve på.

Foredrag med Kurt Darling - Værdighed som en måde at leve på.

Foredrag med Kurt Darling:

Værdighed som en måde at leve på. 

Da jeg læste Peter Bieris bog, tænkte jeg, at den da var så relevant som dialogpartner i forhold til at gøre værdighedsbegrebet nærværende på en ikke fagfilosofisk, men personlig måde, at den også burde være tilgængelig på dansk. Derfor oversatte jeg den, og den blev udgivet i oktober 2021 på Forlaget THP. I et oplæg om bogen, dens pointer og fremstillingsform kunne perspektivet passende udvides til netop nogle grundlæggende, etiske perspektiver. Kurt Darling

På forlagets hjemmeside præsenteres bogen på denne måde:

Værdighed som en måde at leve på.
Identitetspolitik, værdipolitik og krænkelseskultur fylder meget i den offentlige debat. Her kan holdninger, tone og perspektiv have et uforsonligt præg over sig. Derfor ville det være godt med en slags fælles begrebs- og forståelsesplatform. Den skulle gerne virke som spejl, hvori afsenderne af de mange forskellige udsagn både kunne se sig selv og kunne gøre brug af det som et korrektiv til eget selvbillede.
Den schweiziske filosof Peter Bieri, som hermed for første gang er tilgængelig på dansk, leverer med sin omhyggelige undersøgelse af værdighed som livsform et væsentligt bidrag til etableringen af en sådan platform. Den er opbyggelig i den forstand, at den i skrivemåden konstant ansporer læseren til dialog og selvrefleksion. Den leverer ikke opskriften på en værdighedslivsform, men den giver et tydeligt rids af dens hovedelementer og de trusler, som den konstant er udsat for.
Peter Bieri fik tildelt essayprisen Tractatus for sin bog. Peter Bieri er herhjemme nok mest kendt under sit forfatterpseudonym, Pascal Mercier, og for romaner som Nattog til Lissabon – som Bille August omsatte til spillefilm - og Perlmanns fortielser.

Kurt Darling er cand.mag. i dansk, tysk og filosofi og har arbejdet som underviser på Lemvig Gymnasium fra 1979 til 2016

Entré: 100 kr.

Tirsdag

Dato:
15-11-2022 -

Kl: 19.00

Pris: 100 kr.

Kontakt for tilmelding

Copyright © 2021 - Tuskær -  Kulinarisk Kunst-og Kulturcenter
Cvr: 14884831
Tuskærvej 9,
Fjaltring, 
7620 Lemvig
Rutevejledning
Design & udvikling - Norsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram