Foredrag med Kurt Darling - Værdighed som en måde at leve på.

Foredrag med Kurt Darling:

Værdighed som en måde at leve på. 

Da jeg læste Peter Bieris bog, tænkte jeg, at den da var så relevant som dialogpartner i forhold til at gøre værdighedsbegrebet nærværende på en ikke fagfilosofisk, men personlig måde, at den også burde være tilgængelig på dansk. Derfor oversatte jeg den, og den blev udgivet i oktober 2021 på Forlaget THP. I et oplæg om bogen, dens pointer og fremstillingsform kunne perspektivet passende udvides til netop nogle grundlæggende, etiske perspektiver. Kurt Darling

På forlagets hjemmeside præsenteres bogen på denne måde:

Værdighed som en måde at leve på.
Identitetspolitik, værdipolitik og krænkelseskultur fylder meget i den offentlige debat. Her kan holdninger, tone og perspektiv have et uforsonligt præg over sig. Derfor ville det være godt med en slags fælles begrebs- og forståelsesplatform. Den skulle gerne virke som spejl, hvori afsenderne af de mange forskellige udsagn både kunne se sig selv og kunne gøre brug af det som et korrektiv til eget selvbillede.
Den schweiziske filosof Peter Bieri, som hermed for første gang er tilgængelig på dansk, leverer med sin omhyggelige undersøgelse af værdighed som livsform et væsentligt bidrag til etableringen af en sådan platform. Den er opbyggelig i den forstand, at den i skrivemåden konstant ansporer læseren til dialog og selvrefleksion. Den leverer ikke opskriften på en værdighedslivsform, men den giver et tydeligt rids af dens hovedelementer og de trusler, som den konstant er udsat for.
Peter Bieri fik tildelt essayprisen Tractatus for sin bog. Peter Bieri er herhjemme nok mest kendt under sit forfatterpseudonym, Pascal Mercier, og for romaner som Nattog til Lissabon – som Bille August omsatte til spillefilm - og Perlmanns fortielser.

Kurt Darling er cand.mag. i dansk, tysk og filosofi og har arbejdet som underviser på Lemvig Gymnasium fra 1979 til 2016

Entré: 100 kr.

Foredrag, fortælling og musik. Marianne Aagaard Skovmand.

Torsdag 18. august kl. 19.30

Kvindestemmer, kvinderoller og kvindehistorier i den tidlige kristendom. Foredrag, fortælling og klezmermusik.

 

med Marianne Aagaard Skovmand, Jens Schou og Sisse Skovbakke.

Marianne Aagaard Skovmand

Jens Schou

Sisse Skovbakke

Kristendommen har på linje på med andre religioner haft og har stadig betydning for, hvordan vi opfatter henholdsvis det at være kvinde og det at være mand. Og for at kvinden i mange tilfælde betragtes som det svage og underlegne køn, der stadig i store dele af verden ikke har retten til at bestemme over eget liv.

Går vi tilbage til dengang det hele begyndte i kirkens tidlige historie tegner der sig imidlertid et billede af, at kvinder havde langt større betydning for tilblivelsen af kristendommen, end man hidtil har ment. Det gælder Jesu tolv disciple, tolv mænd, som traditionen tilskriver det, men der var snarere tale om en større gruppe, hvor begge køn var repræsenteret. Og så bør Maria Magdalene, der jo fik et evangelium opkaldt efter sig, betragtes som en slags chefdiscipel på linje med disciplen Peter. Og Jesu mor Maria blev i den tidlige kristendom æret som præst og med en autoritet, der langt overgik mændenes. Den flittige brevskriver Paulus er nok især berømt for at have udtalt de berømte eller berygtede ord om, at kvinder skal tie i forsamlinger. Men måske har han aldrig sagt sådan, og det fremgår med al tydelighed af hans breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder.

Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst phd og forfatter, der i efteråret 2021 udgav bogen De skjulte ledere. Om kvinderne i den tidlige kristendom, fortæller ud fra den nyeste forskning om kvindernes rolle og betydning i den tidlige kristendom.

Efter en pause sættes nogle af fortællingerne om kvinderne fra bibelske såvel som ikke bibelske kilder i musik ved Jens Schou, klarinettist og Sisse Skovbakke, pianist. Marianne Aagaard Skovmand er oplæser. Musikken er autentisk klezmer.

 

Pris: 100,- kr.

Fernisering af værker af elever fra Lemvig Gymnasium

Lørdag 9. april

Kl. 15: Fernisering af værker fra fotografisk workshop for unge
Som en del at temaet ”menneske og natur” er unge fra Lemvig Gymnasium inviteret til at deltage i en fotografisk workshop med temaet ”Naturen omkring os – naturen i os”, med billedkunstner Sissel Thastum som underviser.  Billederne fra workshoppen bliver udstillet, med fernisering den lørdag den 9. april kl. 15.

Tilmelding ikke nødvendig - bare kom.

Gratis afgang til ferniseringen, hvor vi byder på lidt godt til ganen.

Kl. 16: Foredrag om biokrystalliseringernes forunderlige univers ved Jens Otto Andersen
Lørdag den 9. april kl. 16, kan man med et foredrag af Ph.d. Jens Otto Andersen, få en guidet tur rundt i biokrystallernes verden. Den særlige krystalliseringsteknik, der ligger til grund for udstillingens billeder, bruges bl.a. i biodynamisk fødevareproduktion, til at analysere fødevarernes kvalitet på et dybere niveau end alene indholdet af næringsstoffer. Metoden afspejler at bl.a. planter er mere end kulhydrater, proteiner og vitaminer, men også er levende væsner.

Jens-Otto Andersen er landmandsuddannet og agronom, med Ph.D. afhandling om biokrystallisation ved Landbohøjskolen 2001. Har siden 1997 været koordinator i Biodynamisk Forskningsforening, med fokus på udvikling af metoden, samt en test af agurkers vitalitet. Skrev i 2016 bogen ’Vitalitet – fra muld til mave’, med engelsk og fransk udgave i 2019. Skrev i 2021 bogen ’A Biodynamic Guide to Food Quality’.

Tilmelding ikke nødvendig - bare kom.

Gratis adgang

Filmfremvisning og artist talk med billedkunstner Sissel Thastum     

Filmfremvisning og artist talk med billedkunstner Sissel Thastum                             

Den 5. april kl 19 vil billedkunstner Sissel Thastum vise videoværket “No you without Mountains, without Sun, without Sky” og fortælle om sin kunstneriske praksis. Sissel kommer bl.a. ind på hvordan man som kunstner arbejder med store og vigtige temaer som natur og menneske, hvad kunstens rolle er for den verden vi skaber, og hvad kunsten kan som f.eks. politik og forskning ikke kan.

Filmen, som afslutter aftenen er en 20 minutters langsom og fordybende rejse ind i et tidløst, oprindeligt naturunivers af sansning og væren, som et væsen indvævet i et netværk af samspil med sine omgivelser.

Tilmelding ikke nødvendig - bare kom.

Gratis adgang.

Foredrag: Biokrystallernes forunderlige verden ved Jens-Otto Andersen

Biokrystallernes forunderlige verden – foredrag den 9. april kl. 16

Lørdag den 9. april kl. 16, kan man med et foredrag af Ph.d. Jens Otto Andersen, få en guidet tur rundt i biokrystallernes verden, der minder meget om vinterens isblomster på vinduerne. Den særlige krystalliseringsteknik, der ligger til grund for udstillingens billeder, bruges bl.a. i biodynamisk fødevareproduktion, til at analysere fødevarernes kvalitet på et dybere niveau end alene indholdet af næringsstoffer. Metoden afspejler at bl.a. planter er mere end kulhydrater, proteiner og vitaminer, men også er levende væsner.

 

Jens-Otto Andersen er landmandsuddannet og agronom, med Ph.D. afhandling om biokrystallisation ved Landbohøjskolen 2001. Har siden 1997 været koordinator i Biodynamisk Forskningsforening, med fokus på udvikling af metoden, samt en test af agurkers vitalitet. Skrev i 2016 bogen ’Vitalitet – fra muld til mave’, med engelsk og fransk udgave i 2019. Skrev i 2021 bogen ’A Biodynamic Guide to Food Quality’.

Tilmelding ikke nødvendig - bare kom.

Gratis adgang.

Fernisering af værker af elever fra Lemvig Gymnasium 9. april kl. 15

Udstilling af værker fra fotografisk workshop med elever fra Lemvig Gymnasium, undervist af Sissel Thastum fra Independent Air.

Foredrag og elevværker indgår som del af "Slægtskab - menneske og natur" ved Sissel Thastum / Independent Air se her

Foredrag om klimaforandringer ved Carlo Sass Sørensen

Foredrag om klimaforandringer ved Carlo Sass Sørensen

Carlo har de seneste 20 år boet i Vestjylland – heraf knap 15 år i Fjaltring. Han arbejder til daglig i Kystdirektoratet i Lemvig, er uddannet naturgeograf og naturvejleder, og har desuden en forskeruddannelse fra DTU Space i rygsækken, hvor han undersøgte klimapåvirkninger af kyster og kystsamfund.

Mere information om foredraget følger senere.

Pris: 100,- kr.

 

Foredrag om H.C. Andersen af forfatter Jens Kristian Lings

Mandag 31. oktober kl 19

Foredrag om H.C. Andersen af forfatter Jens Kristian Lings, der er cand. pæd. i dansk og i 20 år var lektor i dansk litteratur og drama ved DLH i København.

Formålet med foredraget er at vise, hvorfor H.C. Andersen er verdensberømt, og hvorfor især hans eventyr er udødelige. Foredraget handler bl.a. om H.C. Andersen som menneske, som digter og som eventyr- og romanforfatter. Også hans særlige form for humor vil blive behandlet. Desuden beskrives hans forhold til børn, kvinder og det religiøse. Det hele krydres undervejs med recitation af flere af hans mindre tekster og af eventyret ”Flipperne”.

Entré: 100 kr.

Fernisering, foredrag og udstilling med billedhugger Laila Westergaard

 

Fernisering og foredrag med

billedhugger Laila Westergaard

Lørdag 10. september kl 15

POETIKE BURGERE OG ANDRE RETTER

POETIKE BURGERE OG ANDRE RETTER

Laila Westergaard og Tuskærs leder og kok, Lise Faurschou Hastrup er gået i dialog og har givet hinanden benspænd.

På Tuskær vil Laila Westergaard vise værker inspireret af Tuskærs madlavning og hverdagens kost.

Laila hugger i brosten madens forskellige udtryk, billeder af det daglige brød, en burger, en ostemad, græskar, tomater, citroner, en fisk og en kage.

Foredrag med Dorthe Nors "En linje i verden"

UDSOLGT Mandag 14. februar kl. 19.

Forfatteren Dorthe Nors holder foredrag om sin bog ”En linje i verden”, der nu er kommet i 3. oplag. Bogen er en skønlitterær historie- og geografibog om kystlinjen, der går lige her forbi. I bogen møder vi verden og virkeligheden, fra mennesker i en frisørsalon til Cheminovas affaldstønder. Fantastiske beskrivelser, stemning og nerve. Glæd dig!

Pris inkl. forfriskning: 150 kr.

Foredrag: Tá med metaldetektiven i marken

Mandag 24. januar kl. 19.00.

Foredrag med Peder Laursen

Ta’ med metaldetektiven i marken – og se hvad der gemmer sig af spændende fund!

Fund fra Bøvling og omegn.

 

Entréindtægten går ubeskåret til Tuskær.

Pris: 100 kr. inkl forfriskning