Yogaevent med Simon Krohn i samarbejde med AneYoga

Yoga bliver ofte forbundet med smidighed, sundhed og stresshåndtering, men de fleste har alligevel en fornemmelse af, at yoga er langt mere og dybere end det. Simon Krohn giver i dette foredrag en underholdende introduktion til de filosofiske tanker, der ligger til grund for yogatraditionen.

Simon Krohn er yogalærer og cand.mag. i filosofi med fokus på indisk filosofi. Han har undervist i yoga, meditation og vejrtrækning i mere end 20 år. Han er forfatter til bogen ”Nærmere noget” om filosofien bag yoga og til bogen ”Liv og luft”, som handler om vejrtrækningen. Entré inkl. forfriskning efter foredraget: 200 kr.

Pia Raug synger og fortæller om Inger Christensen

Koncert, foredrag og oplæsning. Pia Raug sammen med pianisten Søren Thuesen. En blanding af foredrag om Pia Raugs år med Inger Christensen og hendes ord - blandet med sangene fra albummet ”det”, som vil indramme oplæsning af nogle af de tidlige digte, som lige er udkommet i ”Jeg bor i en hemmelig drøm”. Pia Raug vil blandt andet gerne fortælle om, hvor hun synes, at der er tydelige spor mellem den spirende digter og det, som hun allerede var blevet til kun 8-9 år senere. Entré: 300 kr.

Foredrag om HC Andersen med Jens Kristian Lings

Foredrag om HC Andersen med Jens Kristian Lings, forfatter, foredragsholder og tidligere lektor.

Hvem var HC Andersen, og hvorfor er han verdensberømt? Undervejs krydres foredraget med recitationer af flere af HC Andersens mindre tekster og af eventyret “Flipperne”.

Pris: 100 kr. inkl. kaffe og lidt sødt. Beløbet gåt ubeskåret til Tuskær.

Hjertets dag

Vi fejrer hjertet med Kunst, Kultur og Klimavenlig hjertemad.

En hjertelig dag for børn og voksne.
Alle er velkomne

Program:
kl 10 Åbning med fællessang for børn og voksne ved Sisse
Skovbakke.
Kl 10.30 Guidet rundvisning i Laila Westergaards udstilling “Med
kloden mellem tænderne",  hvor Lise lægger en hjertevinkel på.
kl 11.30 Foredrag om klimavenlig hjertemad og hjertelig levevis ved
Tuskærs leder og kok Lise Faurschou Hastrup
kl 11.30 tur til stranden med børn og børnebørn for dem som har
lyst. I får havfaldsdposer med og kombinerer hjertemotion og
miljømotion.
kl 12.30 Fri buffet med masser af sanselige hjerte-lækkerier og
smagsoplevelser.
kl 13.30 Solvej Gregersen optræder bl.a. med sin smukke sang
”Slå hjerte slå”.
kl 14.00 Fællessang for børn og voksne ved Sisse Skovbakke
kl 14.30 – 15.00 afslutning: fællessang for hjertet

 

Entre 80 kr.
Børn op til 15 år gratis

 

Jens Kristian Lings holder foredraget DRAMAMANDEN

15. januar 2023 kl. 15

Forfatter Jens Kristian Lings holder foredraget DRAMAMANDEN Kaj Munk. Lings er cand. pæd. i dansk, lektor i dansk litteratur og drama ved DLH i København gennem 20 år.

Den 13. januar er Kaj Munks 125 års fødselsdag. Denne dag udkommer Lings’ bog ”DRAMAMANDEN Kaj Munk” på Forlaget Fokal. Foredraget handler om vores kendte dramatiker, Kaj Munk, som har skrevet ca. 40 skuespil. Der vil blive fokuseret på tre skuespil, ”En Idealist”, ”Ordet” og ”Kærlighed”. Foredraget vil desuden omhandle Kaj Munk som en kristen idealist med martyrsind, hvorfor han blev henrettet. Til sidst vil vi se på den uretfærdige behandling hans eftermæle har været udsat for i Danmark.

 

Entré: 100 kr. går ubeskåret til Tuskær.

 

Foredrag med Kurt Darling - Værdighed som en måde at leve på.

Foredrag med Kurt Darling:

Værdighed som en måde at leve på. 

Da jeg læste Peter Bieris bog, tænkte jeg, at den da var så relevant som dialogpartner i forhold til at gøre værdighedsbegrebet nærværende på en ikke fagfilosofisk, men personlig måde, at den også burde være tilgængelig på dansk. Derfor oversatte jeg den, og den blev udgivet i oktober 2021 på Forlaget THP. I et oplæg om bogen, dens pointer og fremstillingsform kunne perspektivet passende udvides til netop nogle grundlæggende, etiske perspektiver. Kurt Darling

På forlagets hjemmeside præsenteres bogen på denne måde:

Værdighed som en måde at leve på.
Identitetspolitik, værdipolitik og krænkelseskultur fylder meget i den offentlige debat. Her kan holdninger, tone og perspektiv have et uforsonligt præg over sig. Derfor ville det være godt med en slags fælles begrebs- og forståelsesplatform. Den skulle gerne virke som spejl, hvori afsenderne af de mange forskellige udsagn både kunne se sig selv og kunne gøre brug af det som et korrektiv til eget selvbillede.
Den schweiziske filosof Peter Bieri, som hermed for første gang er tilgængelig på dansk, leverer med sin omhyggelige undersøgelse af værdighed som livsform et væsentligt bidrag til etableringen af en sådan platform. Den er opbyggelig i den forstand, at den i skrivemåden konstant ansporer læseren til dialog og selvrefleksion. Den leverer ikke opskriften på en værdighedslivsform, men den giver et tydeligt rids af dens hovedelementer og de trusler, som den konstant er udsat for.
Peter Bieri fik tildelt essayprisen Tractatus for sin bog. Peter Bieri er herhjemme nok mest kendt under sit forfatterpseudonym, Pascal Mercier, og for romaner som Nattog til Lissabon – som Bille August omsatte til spillefilm - og Perlmanns fortielser.

Kurt Darling er cand.mag. i dansk, tysk og filosofi og har arbejdet som underviser på Lemvig Gymnasium fra 1979 til 2016

Entré: 100 kr.

AFLYST Foredrag, fortælling og musik. Marianne Aagaard Skovmand.

AFLYST PÅ GRUND AF SYGDOM

Torsdag 18. august kl. 19.30

Kvindestemmer, kvinderoller og kvindehistorier i den tidlige kristendom. Foredrag, fortælling og klezmermusik.

 

med Marianne Aagaard Skovmand, Jens Schou og Sisse Skovbakke.

Marianne Aagaard Skovmand

Jens Schou

Sisse Skovbakke

Kristendommen har på linje på med andre religioner haft og har stadig betydning for, hvordan vi opfatter henholdsvis det at være kvinde og det at være mand. Og for at kvinden i mange tilfælde betragtes som det svage og underlegne køn, der stadig i store dele af verden ikke har retten til at bestemme over eget liv.

Går vi tilbage til dengang det hele begyndte i kirkens tidlige historie tegner der sig imidlertid et billede af, at kvinder havde langt større betydning for tilblivelsen af kristendommen, end man hidtil har ment. Det gælder Jesu tolv disciple, tolv mænd, som traditionen tilskriver det, men der var snarere tale om en større gruppe, hvor begge køn var repræsenteret. Og så bør Maria Magdalene, der jo fik et evangelium opkaldt efter sig, betragtes som en slags chefdiscipel på linje med disciplen Peter. Og Jesu mor Maria blev i den tidlige kristendom æret som præst og med en autoritet, der langt overgik mændenes. Den flittige brevskriver Paulus er nok især berømt for at have udtalt de berømte eller berygtede ord om, at kvinder skal tie i forsamlinger. Men måske har han aldrig sagt sådan, og det fremgår med al tydelighed af hans breve, at han arbejdede godt sammen med kvinder.

Marianne Aagaard Skovmand, sognepræst phd og forfatter, der i efteråret 2021 udgav bogen De skjulte ledere. Om kvinderne i den tidlige kristendom, fortæller ud fra den nyeste forskning om kvindernes rolle og betydning i den tidlige kristendom.

Efter en pause sættes nogle af fortællingerne om kvinderne fra bibelske såvel som ikke bibelske kilder i musik ved Jens Schou, klarinettist og Sisse Skovbakke, pianist. Marianne Aagaard Skovmand er oplæser. Musikken er autentisk klezmer.

 

Pris: 100,- kr.

Fernisering af værker af elever fra Lemvig Gymnasium

Lørdag 9. april

Kl. 15: Fernisering af værker fra fotografisk workshop for unge
Som en del at temaet ”menneske og natur” er unge fra Lemvig Gymnasium inviteret til at deltage i en fotografisk workshop med temaet ”Naturen omkring os – naturen i os”, med billedkunstner Sissel Thastum som underviser.  Billederne fra workshoppen bliver udstillet, med fernisering den lørdag den 9. april kl. 15.

Tilmelding ikke nødvendig - bare kom.

Gratis afgang til ferniseringen, hvor vi byder på lidt godt til ganen.

Kl. 16: Foredrag om biokrystalliseringernes forunderlige univers ved Jens Otto Andersen
Lørdag den 9. april kl. 16, kan man med et foredrag af Ph.d. Jens Otto Andersen, få en guidet tur rundt i biokrystallernes verden. Den særlige krystalliseringsteknik, der ligger til grund for udstillingens billeder, bruges bl.a. i biodynamisk fødevareproduktion, til at analysere fødevarernes kvalitet på et dybere niveau end alene indholdet af næringsstoffer. Metoden afspejler at bl.a. planter er mere end kulhydrater, proteiner og vitaminer, men også er levende væsner.

Jens-Otto Andersen er landmandsuddannet og agronom, med Ph.D. afhandling om biokrystallisation ved Landbohøjskolen 2001. Har siden 1997 været koordinator i Biodynamisk Forskningsforening, med fokus på udvikling af metoden, samt en test af agurkers vitalitet. Skrev i 2016 bogen ’Vitalitet – fra muld til mave’, med engelsk og fransk udgave i 2019. Skrev i 2021 bogen ’A Biodynamic Guide to Food Quality’.

Tilmelding ikke nødvendig - bare kom.

Gratis adgang

Filmfremvisning og artist talk med billedkunstner Sissel Thastum     

Filmfremvisning og artist talk med billedkunstner Sissel Thastum                             

Den 5. april kl 19 vil billedkunstner Sissel Thastum vise videoværket “No you without Mountains, without Sun, without Sky” og fortælle om sin kunstneriske praksis. Sissel kommer bl.a. ind på hvordan man som kunstner arbejder med store og vigtige temaer som natur og menneske, hvad kunstens rolle er for den verden vi skaber, og hvad kunsten kan som f.eks. politik og forskning ikke kan.

Filmen, som afslutter aftenen er en 20 minutters langsom og fordybende rejse ind i et tidløst, oprindeligt naturunivers af sansning og væren, som et væsen indvævet i et netværk af samspil med sine omgivelser.

Tilmelding ikke nødvendig - bare kom.

Gratis adgang.

Foredrag: Biokrystallernes forunderlige verden ved Jens-Otto Andersen

Biokrystallernes forunderlige verden – foredrag den 9. april kl. 16

Lørdag den 9. april kl. 16, kan man med et foredrag af Ph.d. Jens Otto Andersen, få en guidet tur rundt i biokrystallernes verden, der minder meget om vinterens isblomster på vinduerne. Den særlige krystalliseringsteknik, der ligger til grund for udstillingens billeder, bruges bl.a. i biodynamisk fødevareproduktion, til at analysere fødevarernes kvalitet på et dybere niveau end alene indholdet af næringsstoffer. Metoden afspejler at bl.a. planter er mere end kulhydrater, proteiner og vitaminer, men også er levende væsner.

 

Jens-Otto Andersen er landmandsuddannet og agronom, med Ph.D. afhandling om biokrystallisation ved Landbohøjskolen 2001. Har siden 1997 været koordinator i Biodynamisk Forskningsforening, med fokus på udvikling af metoden, samt en test af agurkers vitalitet. Skrev i 2016 bogen ’Vitalitet – fra muld til mave’, med engelsk og fransk udgave i 2019. Skrev i 2021 bogen ’A Biodynamic Guide to Food Quality’.

Tilmelding ikke nødvendig - bare kom.

Gratis adgang.

Fernisering af værker af elever fra Lemvig Gymnasium 9. april kl. 15

Udstilling af værker fra fotografisk workshop med elever fra Lemvig Gymnasium, undervist af Sissel Thastum fra Independent Air.

Foredrag og elevværker indgår som del af "Slægtskab - menneske og natur" ved Sissel Thastum / Independent Air se her